Home

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne, producenci proponują klientom biologiczne oczyszczalnie ścieków. Są to urządzenia gdzie cały proces oczyszczania odbywa się w zamkniętych komorach. Biologiczna oczyszczalnia ścieków pozwala na częściowe odzyskiwanie wody, którą można wykorzystać na przykład do podlewania.

Do produkcji takiego urządzenia wykorzystuje się zbrojony laminat, który jest materiałem wysoko wytrzymałościowym. Dla zbiorników osadzanych w miejscach gdzie występuje wysoko woda gruntowa oczyszczalnia posiada dodatkowo kołnierz zabezpieczający. Zbiornik biologicznej oczyszczalni podzielony jest na: osadnik wstępny, komorę napowietrzania i osadnik wtórny. Mechanizm biologicznej oczyszczalni nie ma żadnego elektronicznego wyposażenia, za to montowane na uszczelkach pokrywy z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi łatwy dostęp.