Oferta

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Duże oczyszczalnie ścieków pozwalają na oczyszczanie ścieków pochodzących z obiektów o dużych rozmiarach. Mogą to być obiekty przemysłowe, skupiska domów, obiekty wypoczynkowe czy też hotele. Potrzebują one odprowadzenia większej ilości ścieków niż np. budynki jednorodzinne.

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków pozwala na zebranie ścieków pochodzących od 50 do 2000 użytkowników. W zależności od określonego obciążenia, możliwy jest dobór odpowiedniej oczyszczalni. Dodatkowo, firma oferuje wykonanie zamówień niestandardowych, uwzględniających dodatkowe systemy, jak np. separatory tłuszczu czy też separatory oleju. Oczyszczona woda może zostać odprowadzona bezpośrednio do strumienia lub też możliwe jest jej wykorzystanie na przykład w celu nawadniania pól. Oczyszczalnia przemysłowa pozwala na zniwelowanie negatywnych skutków działalności obiektu przemysłowego dla otoczenia.